skip to Main Content
LIFEUP ORGANIZATION TECHNOLOGY - Tổ chức lại cuộc sống theo cách đột phá!
Pi Network Pi Coin

PI Network đã có hơn 13 triệu thành viên

Mạng xã hội PI thông báo vào ngày 16/2/2021 đã có hơn 13 triệu Pioneer (người sử dụng PI). Trong khai báo ứng dụng của iOS, Pi cho rằng mình là một mạng xã hội. Với phương thức hoạt động…

Tiền mã hóa Facebook Diem sắp ra mắt

Tiền mã hóa do Facebook phát triển Libra đã được đổi tên dự án thành DIEM và dự kiến ra mắt vào năm 2021. Facebook Diem dự báo sẽ là một đồng tiền mã hóa mạnh mẽ, do dự án…

Back To Top