skip to Main Content
LIFEUP ORGANIZATION TECHNOLOGY - Tổ chức lại cuộc sống theo cách đột phá!

Tiền mã hóa Facebook Diem sắp ra mắt

Tiền mã hóa do Facebook phát triển Libra đã được đổi tên dự án thành DIEM và dự kiến ra mắt vào năm 2021. Facebook Diem dự báo sẽ là một đồng tiền mã hóa mạnh mẽ, do dự án…

Back To Top