skip to Main Content
LIFEUP ORGANIZATION TECHNOLOGY - Tổ chức lại cuộc sống theo cách đột phá!
Con Mèo Quảng Cáo Fake ID Thần Thánh Mới 5s

Hôm này team ID thử lập email mới – Để khai trương việc thành lập nhóm notice về xéc-cu-di-ti.

  • Thời gian lập email chưa đầy 5s Quảng cáo này đã xuất hiện

Quốc gia: Singapore

Nhận xét

  • Là site giả mạo bán thông tin cá nhân của người dùng, sử dụng các loại verify scam và survey.
  • Mục đích thật là bắt người dùng nhập thẻ thanh toán visa. Dụ chỉ cần 1$ là có thể tìm ra thông tin của Boy Friends, anh da đen

Tại sao coi là giả mạo:

  • Dùng timelime để giả mạo khi search database của tòa Bạch Ốc, của hơn 50 Bang nhanh như ăn cướp…..blah, blah.

Mức độ cảnh báo: Scam cao cấp!

(Chạy quảng cáo Google Ads -> Truy cập vô site -> Điền survey -> Giả mạo một loạt verification certified của Symnatec, Verisign…)

Thấy con mèo này nên né nó ra.

Back To Top