skip to Main Content
LIFEUP ORGANIZATION TECHNOLOGY - Tổ chức lại cuộc sống theo cách đột phá!

Facebook

Facebook (Phây-Búc) thành lập 2/2004 là mạng xã hội to nhất thế giới ở thời điểm 2004 – 2021 trụ sở đặt tại Menlo Park, California. Điều hành và sáng lập bởi Mark Zuckerberg (Mắc Giớc-kơ-bấc) (Sinh năm Giáp Tý 1984). Theo thống kê 2020 Facebook có 2.8 tỷ người dùng.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Back To Top