skip to Main Content
LIFEUP ORGANIZATION TECHNOLOGY - Tổ chức lại cuộc sống theo cách đột phá!

Google

Lên sóng ngày: 4-9-1998, tại Menlo Park – California

Nhân sự đầu tiên: Larry Page, Sergey Brin

Google là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ, chuyên về các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến Internet, bao gồm các công nghệ quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng…

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Back To Top