skip to Main Content
LIFEUP ORGANIZATION TECHNOLOGY - Tổ chức lại cuộc sống theo cách đột phá!

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg (14/05/1984)(Mắc Giớc-kơ-bấc)(马克 扎克伯格 – Mǎkè·zhā kè bó gé – Mã Khắc Trát Khắc Bá Cách), nơi sinh White Plains (Goai Plênx, Tiểu bang New York (Niu Gióc)(Nữu Ước)(Niǔyuē)(纽约)). Người sáng lập kiêm CEO của Facebook – Mạng xã hội lớn nhất thế giới (2021).

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Back To Top