skip to Main Content
LIFEUP ORGANIZATION TECHNOLOGY - Tổ chức lại cuộc sống theo cách đột phá!

Telegram

Telegram (Teo-lờ-gram) ứng dụng nhắn tin đa phương tiện, ra mắt vào 3/2013, có trụ sở hoạt động tại. Sáng lập bởi Pavel Durov (Pa-ven – Đu-rốp – Giáp Tý 10/10/2984), Axel Neff (A-xeo Nếp, Giáp Tý 10/10/1984), Nikolai Valeryevich Durov (Ni-cô-lai Va-lơ-i-vích Đu-rốp – Canh Thân 1980). Tháng 01/2021, Telegram đạt dấu mốc 500 triệu người sử dụng. Là ứng dụng được yêu thích và mới nổi do nhanh, bảo mật thông tin tốt.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Back To Top