skip to Main Content
LIFEUP ORGANIZATION TECHNOLOGY - Tổ chức lại cuộc sống theo cách đột phá!

Women’s world banking

Ngân hàng Thế giới Phụ nữ là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ chiến lược, hỗ trợ kỹ thuật và thông tin cho mạng lưới toàn cầu gồm 55 tổ chức tài chính vi mô độc lập (MFI) và các ngân hàng cung cấp tín dụng và các dịch vụ tài chính khác cho các doanh nhân có thu nhập thấp ở các nước đang phát triển, đặc biệt tập trung vào phụ nữ. Mạng lưới Ngân hàng Thế giới của Phụ nữ phục vụ 24 triệu doanh nhân vi mô ở 32 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó 80% là phụ nữ. Đây là mạng lưới các tổ chức tài chính vi mô và ngân hàng lớn nhất toàn cầu về số lượng khách hàng, và là mạng lưới duy nhất chỉ định rõ ràng phụ nữ nghèo là trọng tâm trong sứ mệnh của mình.

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Back To Top