skip to Main Content
LIFEUP ORGANIZATION TECHNOLOGY - Tổ chức lại cuộc sống theo cách đột phá!

Thư rác và lừa đảo là vấn nạn của năm Canh Tý

Bài này dịch phỏng theo tổng kết của Tatyana Kulikova cho năm 2020 vừa qua THƯ RÁC (Xì-pam) Thư rác vẫn chiếm hơn 50% tổng lưu lượng email Hơn 21% xuất phát từ Trojan.Win32.Agentb và họ hàng của dòng gián…

Back To Top